Austrijska ambasada dodijelila donaciju Caritasu Banja Luka


Novčana donacija će biti upotrijebljena za pomoć porodicama u vidu paketa sa hranom

Austrijska ambasada u Sarajevu dodijelila je novčanu donaciju Caritasu Banja Luka u iznosu od 5.000 eura koja će biti upotrijebljena za pomoć porodicama u vidu paketa sa hranom, te da je donirala 4.100 eura Danskom vijeću za izbjeglice DRC za pakete sa hranom za migrante i izbjeglice u Unsko-Sanskom Kantonu.

Ova donacija je jedna od aktivnosti Austrijske ambasade u Sarajevu povodom obilježavanja Nacionalnog praznika Republike Austrije 26. listopada.

(caritas.ba/kta)


long