Malteški red preko Caritasa BiH podijelilo pakete djeci migranata


U preduskrsno vrijeme Veleposlanstvo Suverenog Malteškog reda u BiH preko Caritasa BiH podijelilo pakete za djecu u migrantskom kampu Ušivak kod Sarajeva!

Podjela paketa u kampu Ušivak

Podjela paketa u kampu Ušivak

Veleposlanstvo Suverenog Malteškog reda u BiH sa sjedištem u Sarajevu preko Caritasa Bosne i Hercegovine od jeseni 2019. godine izdvaja novčana sredstva za pomoć djeci u migrantskim kampovima oko Sarajeva. Karitativne aktivnosti Malteškog reda započele su krajem ljeta 2019. godine. Veleposlanik Suverenog Malteškog viteškog reda u Bosni i Hercegovini Nj.E. Pawel Gieryinski i prvi tajnik Veleposlanstva gosp. Hrvoje Šunjić posjetili ured Caritasa BiH, a potom i migrantski kamp Ušivak. Tijekom sastanka sa ravnateljem Caritasa BiH msgr. Tomom Kneževićem, koji je i crkveni savjetnik istog Veleposnastva, i njegovim suradnicima, veleposlaniku je predočeno na koji način Caritas u Bosni i Hercegovini pomaže migrante, azilante i izbjeglice, te koje su potrebe najranjivijih kategorija na terenu. Kako bi se uvjerili u stanje i potrebe, veleposlanik Gieryinski i gosp. Šunjić posjetili su migrantski kamp Ušivak. Tu su imali priliku razgovarati s predstavnicima IOM-a (Međunarodne organizacije za migracije) i DRC-om (Dansko vijeće za izbjeglice) koji su im predstavili ulogu pojedinih agencija i organizacija unutar kampa, kao i unutarnju organizaciju samoga kampa. Caritas je tada pridonosio kroz higijenske i neprehrambene artikle. Donacijama u prehrambenim i neprehrambenim artiklima potpomognuto je više od 1.000 djece raznih uzrasta.

Malteški red nakon prvih koraka ponovno je nastavio preko Caritasa Bosne i Hercegovine pomagati najranjivijim kategorijama u dva migrantska kampa, Ušivak kod Sarajeva i Sedra kod Cazina. U oba migratska kampa najranjivija kategorija su djeca. I zato se sva donirana sredstva usmjeravaju prema njima. U ovo preduskrsno vrijeme od prve ovogodišnje donacije podijeljeni su paketići s hranom i igračkama za najmlađe, dok je za tinejdžere Caritas osigurao vreće za spavanje i slatkiše. Donacija u paketima je kroz Društveni kutak, koji s drugim partnerima vodi Caritas BiH, u kampu Hadžići podijeljena su 189 paketa maloljetnicima bez pratnje i 163 paketa djeci. Sljedeća podjela planirana je za kamp Sedra kod Cazina isto preko Društveni kutak. (caritas.ba)

 


long