Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH


Kardinal Vinko Puljić imenovao na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina dosadašnjeg ravnatelja mons. mr. sc. Tomu Kneževića.

U skladu s važećim Statutom Caritasa BiH, na prijedlog Upravnog vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine i uz suglasnost članova Biskupske konferencije BiH, izraženu na 79. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije BiH održanom u Sarajevu 4. i 5. stuenog 2020. god., i uz pristanak aktualnog ravnatelja, predsjednik Caritasa BiH i nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić imenovao je 16. studenog 2020. god. na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina (16.11.2020.-16.11.2025.) dosadašnjeg ravnatelja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije mons. mr. sc. Tomu Kneževića. (caritas.ba/kta)

 


long