Priručnik CE o institucionalnom zagovaranju


Caritas Europa je pripremio priručnik o institucionalnom zagovaranju u studenome 2020. godine.

Priručnik je rezultat rada radne grupe o institucionalnom zagovaranju, čiji su članovi u periodu od 2016. do 2020. godine: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Italije, Caritas Malte i Caritas Ukrajine. Tijekom 2018. godine ova radna grupa je pripremila Studiju o institucionalnom zagovaranju, koja je okupila primjere dobre prakse iz mreže Caritasa. Temeljem dobre prakse i razmatranjem korištenih alata pripremljen je i priručnik, koji daje informacije o koracima za institucionalno zagovaranje, razumijevanje pojmova ali i provedbu koraka s ciljem jačanja strukturalnih odnosa Caritasa i vladinih institucija. Priručnik, kao i ranija studija, prezentira između ostalih i primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine.

Institucionalno zagovaranje nastojanje je Caritasa da uspostavi strukturirani odnos s vladom u cilju jačanja održivosti same organizacije. Takve odnose Caritas može uspostaviti uključivanjem u dijalog s vladama kao pouzdan sugovornik u vezi sa zakonodavnim, financijskim i političkim kontekstom, pri čemu ga vlade prepoznaju kao pouzdana pružatelja socijalnih usluga i/ili bude prepoznat kao mjerodavan zagovaratelj siromašnih koji je u stanju predlagati rješenja za probleme nepravdi i slabljenja položaja osoba kojima organizacije Caritasa služe. Krajnji je cilj Caritasa iskorjenjivanje siromaštva i borba protiv socijalne isključenosti. Da bi ostvarili taj cilj, organizacije Caritasa moraju biti zdrave, održive i moraju dobro funkcionirati.

Priručnik je pripremljen na Engleskom jeziku, a planiran je i prijevod na Hrvatski jezik. Nalazi se na linku https://www.caritas.eu/institutional-advocacy-handbook/

 


long