Dokumenti


U svome radu svaka ustanova ravna se prema važećim zakonskim odredbama nadležne državne vlasti i dokumentima koje je sama pripremila, a nadležna vlast svake od ustanova odobrila. Za karitativnu ustanovu Katoličke Crkve pod imenom Caritas u usporedbi s drugim humanitarno-karitativnim ustanovama u civilnom društvu postoje druga pravila. U svome radu nacionalni Caritas BiH i nad/biskupijski Caritasi u BiH, kao što je to uređeno diljem svijeta, ravna se prema važećim zakonskim odredbama i dokumentima opće Crkve, zatim prema dokumentima pripremljenim od nadležnih tijela i odobrenih od nad/biskupa Biskupske konferencije BiH i svake nad/biskupije, kao i prema važećim zakonima državne, entitetskih i županijskih razina.

U ovom dijelu mrežne stranice predstavljeni su najvažniji dokumenti opće Crkve i dokumenti odobreni od Biskupske konferencije BiH, a koji se odnose na život i rad Caritasa BiH.

Ažurirano, 15.4.2020.


long