Javni natječaj za radno mjesto - Koordinator društvenog kutka i Psihosocijalni animator


Caritas Bosne i Hercegovine, za potrebe projekta BRAT – Balkanska ruta: prijem u tranzitu AID 012590/02/7, a temeljem Pravilnika o sigurnom zapošljavanju, objavljuje javni natječaj za radna mjesta:

Javni natječaj

u sklopu programa pružanja potpore migrantskoj populaciji u Bosni i Hercegovini

 1. Uvod

Caritas Bosne i Hercegovine, za potrebe projekta BRAT – Balkanska ruta: prijem u tranzitu AID 012590/02/7, a temeljem Pravilnika o sigurnom zapošljavanju, objavljuje javni natječaj za radna mjesta:

 • Koordinator društvenog kutka – dva izvršitelja
 • Psihosocijalni animator – dva izvršitelja

Lokacija: Hadžići, BiH

Projekt: BRAT – Balkanska ruta: prijem u tranzitu

Predviđeni početak zaposlenja: 01.09.2024. godine

Radno vrijeme: Radna obaveza podrazumijeva rad u Caritasovim društvenim kutcima PPC Ušivak i Blažuj, pet (5) dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, 8 sati rada dnevno; vrijeme putovanja od središnjice Caritasa BiH u Sarajeva do PPC Ušivak i Blažuj uključeni u radno vrijeme.

Trajanje ugovora: Probni rad na 3 mjeseca, uz mogućnost produženja

 1. Kontekst

Projekt “BRAT – Balkanska ruta: prijem u tranzitu” bavi se migracijskim procesom u Bosni i Hercegovini (BiH). BRAT je trogodišnja inicijativa koju je predložila IPSIA (vodeći projektni partner) u partnerstvu s Caritasom Italije i Talijanskim Crvenim križem, te uz uključivanje lokalnih partnera: udruge EMMAUS, Caritasa BiH i Društva Crvenog križa BiH.

Projekt BRAT ima za cilj utjecati na političku, kulturnu i operativnu razinu, kako bi doprinio olakšavanju migracijskog procesa u BiH kojim se bolje, sigurnije i odgovornije upravlja. U BiH je potrebno uvesti nove politike, nove priče i nove strukture kako bi upravljanje migracijskim tokovima bilo održivije, učinkovitije i više u skladu s međunarodnim standardima.

Za postizanje ovog cilja predlaže se višerazinska i višesektorska strategija koja uključuje korištenje različitih alata:

 • na operativnoj razini: poboljšanje uvjeta unutar tranzitnih kampova (jačanje psihosocijalnih službi u TRCu) i jačanje zaštitnih mjera za one koji su prisiljeni živjeti izvan kampova (pružanje osnovnih zdravstvenih usluga).
 • na političkoj razini i razini obuke: kroz aktivnosti zagovaranja i kroz tečajeve obuke (obuke i studijske posjete), projektom BRAT se nastoje povećati vještine nacionalnih i lokalnih dionika zaduženih za upravljanje fenomenom migracija, kao i uvođenjem novih strategija donošenja odluka koji bolje odgovaraju na izazove koje ova vrsta migracije postavlja u Bosni i Hercegovini.
 • na kulturnoj razini i razini javnog mnijenja: projektom BRAT se nastoji povećati mogućnosti za upoznavanje između lokalnih zajednica u BiH i zajednica migranata kroz različite susrete; poboljšat će narativ u pogledu migracijskih pojava posebnom kampanjom podizanja svijesti; i konačno, također će podržati zajednice domaćine kroz javne intervencije koje bosanskohercegovački prostor čine inkluzivnijim.

Utjecaj BRAT projekta bit će prilika za BiH da uspostavi učinkovitije migracijske politike, u skladu s međunarodnim standardima; postizanja odgovarajućih kompetencija na institucionalnoj i nevladinoj razini za održivo srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama; imati lokalno javno mnijenje osjetljivije na potrebe ciljne skupine; te uspostave usluga temeljenih u zajednici koje mogu bolje odgovoriti na potrebe migrantske populacije, posebice onih najranjivijih među njima.

Donator: AICS - Talijanska agencija za razvojnu suradnju - jedna je od ključnih novina uspostavljenih talijanskim zakonom o međunarodnoj suradnji (Zakon br. 125/2014). Agencija je započela s radom u siječnju 2016. god., s ciljem približavanja Italije svojim glavnim europskim i svjetskim partnerima u procesu razvoja. Njegov osnovni model odražava onaj koji se koristi u glavnim europskim zemljama i mora zadovoljiti zahtjeve za profesionalnijim i inovativnijim oblicima suradnje, uključujući metodološku fleksibilnost potrebnu u okruženju koje se stalno razvija.

 1. Opis posla
  1. KOORDINATOR DRUŠTVENOG KUTKA

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Pod izravnim nadzorom ravnatelja i koordinatora društvenog kutka, te sveukupnim nadzorom voditelja projekta, kandidat će biti odgovoran za sljedeće zadatke:

 • Koordinaciju terenskog tima, dodjeljivanje uloga i zadataka, organiziranje tjednog rasporeda, nadzor rada terenskog tima;
 • Predstavljanje Caritasa BiH i projekta BRAT na redovitim susretima i prigodom posjete delegacija;
 • Komunikaciju sa voditeljima projekta i suradnju s partnerskim organizacijama;
 • Pripremu financijskog i narativnog izvješća prema voditeljima projekta;
 • Praćenje i provedba aktivnosti prema internim pravilima organizacije, politikama zaštite korisnika i osoblja, te relevantnim zakonskim okvirima;
 • Upravljanje potencijalnim kriznim situacijama;
 • Osmišljavanje, pripremanje i provedbu edukativnih, kreativnih i sportskih aktivnosti za korisnike;
 • Kontinuirano animiranje i proaktivna komunikacija s korisnicima;
 • Osiguravanje funkcije i prirode gostoprimstva društvenog kutka;
 • Podjelu toplih napitaka korisnicima;
 • Upravljanje skladištem i radnim materijalom, mogućnost samostalnog planiranja u suradnji s odgovornom osobom za nabavu;
 • Logističke radnje i nabave vezane uz aktivnosti.

KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO

 • Minimalan stupanj stručne spreme: SSS;

prednost imaju kandidati sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem (humanitarnih ili društvenih studija poput psihologije, političkih znanosti, međunarodnih odnosa…);

 • Tečno poznavanje engleskog jezika (pisanje i razgovor);

prednost imaju kandidati koji poznaju druge relevantne jezike kao što su arapski, farsi, paštu, turski, urdu su prednost;

 • Iskustvo u upravljanju timom i izvještavanju;
 • Poznavanje rada na računaru i računalnih aplikacija;
 • Poželjno iskustvo i razumijevanje civilnog sektora i rad s ranjivim skupinama, posebice migrantskom populacijom;
 • Poželjno prethodno iskustvo u radu s ranjivim korisnicima i/ili obavljanju psihosocijalnih aktivnosti u migrantskim prihvatnim centrima;
 • Iskustvo organiziranja radionica i drugih zabavno-edukativnih aktivnosti
 • Jake komunikacijske i međuljudske vještine, fleksibilnost, odgovornost, integritet, timski rad;
 • Sposobnost efikasne komunikacije s timom i nadređenima;
 • Sposobnost rada uz nadzor, fokusiranost, dobra organiziranost, orijentiranost na detalje;
 • Orijentiranost kontinuiranom učenju, dijeljenju znanja i inovativnosti;
 • Posjedovanje vozačke dozvole i iskustvo u vožnji;
 • Spremnost i sposobnost putovanja po potrebi.
  1. Opis posla: PSIHOSOCIJALNI ANIMATOR

GLAVNE ODGOVORNOSTI :

Pod izravnim nadzorom ravnatelja i koordinatora društvenog kutka, te sveukupnim nadzorom voditelja projekta, kandidat će biti odgovoran za sljedeće zadatke:

 • Osmišljavanje, pripremanje i provedbu edukativnih, kreativnih i sportskih aktivnosti za korisnike;
 • Kontinuirano animiranje i proaktivna komunikacija s korisnicima
 • Osiguravanje funkcije i prirode gostoprimstva društvenog kutka;
 • Podjelu toplih napitaka korisnicima;
 • Logističke radnje i nabavke vezane uz aktivnosti;
 • Osiguravanje urednosti i funkcionalnosti društvenog kutka.

KVALIFIKACIJE, VJEŠTINE I ISKUSTVO

 • Minimalan stupanj stručne spreme: SSS;

prednost imaju kandidati sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem (humanitarnih ili društvenih studija poput psihologije, političkih znanosti, međunarodnih odnosa…);

 • Tečno poznavanje engleskog jezika (pisanje i razgovor);

prednost imaju kandidati koji poznaju druge relevantne jezike kao što su arapski, farsi, paštu, turski, urdu su prednost;

 • Poželjno iskustvo i razumijevanje civilnog sektora i rad s ranjivim skupinama, posebice migrantskom populacijom;
 • Poželjno prethodno iskustvo u radu s ranjivim korisnicima i/ili obavljanju psihosocijalnih aktivnosti u migrantskim prihvatnim centrima;
 • Iskustvo organiziranja radionica i drugih zabavno-edukativnih aktivnosti
 • Jake komunikacijske i međuljudske vještine, fleksibilnost, odgovornost, integritet, timski rad;
 • Sposobnost efikasne komunikacije s timom i nadređenima;
 • Sposobnost rada uz nadzor, fokusiranost, dobra organiziranost, orijentiranost na detalje;
 • Orijentiranost kontinuiranom učenju, dijeljenju znanja i inovativnosti;
 • Posjedovanje vozačke dozvole i iskustvo u vožnji;
 • Spremnost i sposobnost putovanja po potrebi.
 1. Vrijednosti
 • Poštivanje različitosti i poticanje socijalne uključenosti;
 • Integritet i transparentnost: visoki etički standardi i djelovanje u skladu s organizacijskim načelima/pravilima i standardima ponašanja
 • Profesionalizam, sposobnost rada na pribran, kompetentan i predan način i pažljivo prosuđivanje u suočavanju sa svakodnevnim izazovima
 • Motiviranost i proaktivnost
 1. Opća načela Caritasa BiH

Katolički identitet u središtu je misije i djelovanja Caritasa Bosne i Hercegovine koji je pastoralno tijelo Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Caritas BiH želi graditi društvo u kojem se poštuju prava i dostojanstvo svakog pojedinca kako je navedeno u viziji, misiji, načelima i vrijednostima Caritasa. Caritas BiH, radeći s djecom i ranjivim skupinama, ima odgovornost očuvanja njihova blagostanja i nepovredivosti ljudskih bića stvorenih na sliku Božju. Caritas BiH se zalaže za život svakog pojedinca u sigurnom okruženju koje promovira njegovo pravo na zdravlje i razvoj te društvo koje je slobodno od zlostavljanja i iskorištavanja.

Procesi i politike Caritasa BiH odražavaju našu predanost zaštiti djece i ranjivih odraslih osoba od zlostavljanja i iskorištavanja.

 1. Način prijave

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: natjecaj@caritas.ba s naznakom za NATJEČAJ ZA POSAO najkasnije do 25.07.2024. godine do 16.00 sati.

 • Životopis (pune informacije o identitetu, uključujući ime i prezime (djevojačko prezime), trenutnu adresu boravka, kronološke informacije o povijesti zaposlenja te o razini obrazovanja sukladno zahtjevima radnog mjesta);
 • Motivacijsko pismo (1-2 A4 stranice, a koje treba sadržavati prethodno iskustvo rada na sličnim projektima i motivacija za navedenu poziciju);

Prilikom potpisivanja ugovora o radu, potrebno će biti dostaviti:

 1. Kontakt

Caritas Bosne i Hercegovine

Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6, Sarajevo

Tel.: +387 33 206-441

E-mail: caritas@caritas.ba

Web: www.caritas.ba


long