JAVNI POZIV ZA IZBOR VANJSKOG KONZULTANTA


Istraživanje o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Caritas Bosne i Hercegovine, za potrebe projekta DISC kojeg financira Europska unija, raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR VANJSKOG KONZULTANTA

Istraživanje o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Istraživanje o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini se treba sprovesti među organizacijama osoba s invaliditetom i organizacijama roditelja osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine (udruge, savezi i koalicije). Istraživanje treba obuhvatiti stavove minimalno 100 organizacija. Rezultat istraživanja je dokument – završni izvještaj – koji treba jasno artikulirati stavove organizacija osoba s invaliditetom o primjeni Konvencije.

Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe iz Bosne i Hercegovine.

Više informacija o Javnom pozivu i istraživanju se može naći u dokumentu Terms of reference.

Prijave su otvorene do 14. lipnja 2024. godine. Zainteresirani trebaju poslati svoju prijavu i potrebnu dokumentaciju (Prijavni obrazacIzjava podnositelja zahtjeva) elektronskim putem na email adresu: z.malic@caritas.ba

Projekt DISC Disability Inclusion and Social Cooperation provodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s partnerima: Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Savezom slijepih Republike Srpske i Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH. Projekt financira Europska unija, a sufinancira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zlatko Malić,

Voditelj projekta


long