Nedjelja Caritasa 2020.


Treća nedjelja došašća: Dan Caritasa u BiH, 13. prosinca 2020.

Crkva u Bosni i Hercegovini svake godine proslavlja Nedjelju Caritasa na Treću nedjelju došašća. Ovogodišnja Nedjelja Caritasa pada na 13. prosinca, uz poštivanje službene liturgije toga dana prema važećem direktoriju, ima za moto „Ljubav i briga za zajednički dom“. Uzet je iz Enciklike pape Franje „Laudato si', mi' Signore - Hvaljen budi, moj Gospodine“ od 24. svibnja 2015. god.

Za ovu nedjelju iz Središnjeg ureda Caritasa BiH pripremljeni su animacijski materijali za sve crkvene ustanove: prigodni plakat, liturgijski prilozi (poruka predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala Puljića, obavijesti ravnatelja Caritasa BiH i prigodna molitva vjernika) i Katolički imendanski kalendar za 2021. god. a koji se mogu pronaći u nastavku.

Materijali Nedjelje Caritasa 2020. u PDF-u:


long