Nedjelja Caritasa 2021.


Treća nedjelja došašća: Dan Caritasa u BiH, 12. prosinca 2021.

Crkva u Bosni i Hercegovini svake godine proslavlja Nedjelju Caritasa na Treću nedjelju došašća. Ovogodišnja Nedjelja Caritasa pada na 12. prosinca, uz poštivanje službene liturgije toga dana prema važećem direktoriju, ima za moto „Caritas u životu pojedinca i zajednice”.

Za ovu nedjelju iz Središnjeg ureda Caritasa BiH pripremljeni su i poslani animacijski materijali za sve crkvene ustanove: prigodni plakat, Molitva vjernika, poruka predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala Puljića, popratno razmišljanje ravnatelja Caritasa BiH i zidni Katolički imendanski kalendar za 2022., a koji se mogu pronaći u nastavku.

Materijali Nedjelje Caritasa 2021. u PDF-u:


long