Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan


Kratka povijest

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan sa sjedištem u Mostaru utemeljio je mons. Pavao Žanić 1982. godine. Od samih početaka svoga institucionalnog djelovanja Caritas Mostar je tražio načine kako odgovoriti na potrebe ljudi i vremena. Tijekom prvog desetljeća svoga postojanja, u vrijeme ograničene i sputane mogućnosti djelovanja Crkve zbog komunističkog režima, rad Caritasa Mostar uglavnom se sastojao u prikupljanju pomoći za misionare u Africi, za pojedine župe na Kosovu i pomaganje siromašnima u župama hercegovačkih biskupija. Ratna zbivanja usmjerila su Caritasovu djelatnost na humanitarnu raspodjelu pomoći ugroženom stanovništvu te su se aktivnosti centralnog ureda Biskupijskoga Caritasa u Mostaru sastojale u pribavljanju hrane, higijenskih artikala, odjeće i obuće, organiziranju prijevoza i dovoženja te pomoći u Hercegovinu te njezina podjela. Caritas je pomagao prognane i raseljene osobe u izbjegličkim kampovima, djecu siročad bez roditelja, skrbio je za starce i bolesne, nemoćne i usamljene. Tijekom rata također je velikodušno pomogao bolnice i domove zdravlja brojnim pošiljkama lijekova, sanitetske i medicinske opreme, instrumenata, pomagala. Značajna je bila obnova škola i vrtića, te obnova ratom porušenih obiteljskih kuća. Nakon rata udareni su temelji Biskupijskom Caritasu u organizacijskom i strukturalnom smislu kada Caritas razvija svoju djelatnost kroz različite socijalne i obrazovne programe i ustanove.

Rad Caritasa kroz njegovu povijest, a i danas ostvaruje se uglavnom uz financijsku pomoć dobročinitelja, inozemnih i domaćih. Radi se prije svega o partnerskim organizacijama Katoličke Crkve u Europi, ali i pojedincima i tvrtkama s naših prostora - prijateljima Caritasa - koju su prepoznali vrijednost i potrebu karitativnog djelovanja te svojim doprinosom i sami sudjeluju u ostvarivanju misije Caritasa. U Caritasu posebno cijenimo i veliku važnost ima pomoć volontera.

CARITASOV IDEAL

Polazni temelji

Caritas, po uzoru na Isusa Krista, pruža konkretnu pomoć čovjeku u nevolji.

Zauzimanje za potrebne i solidarnost s njima jest ispunjenje Kristove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu.

Caritas je temeljna zadaća svakoga pojedinog kršćanina, svake kršćanske zajednice, svake biskupije i Katoličke Crkve u cijelosti. Caritas je lice Crkve.

Karitativno djelovanje počiva na Evanđelju i vjeri.

Caritas svojim djelovanjem naviješta i svjedoči Radosnu vijest ljubavi i pravednoga mira među svim ljudima.

Ciljevi

Svaki je čovjek jedinstvena osoba kojoj je Bog podario dostojanstvo. Odatle obveza poštovati i štititi ljudski život od začeća do smrti i pomagati svakoga čovjeka u njegovim duševnim i tjelesnim nevoljama.

Caritas štiti i pomaže poglavito najugroženije i najslabije, hrabri ih i budi u njima zapretane osjećaje samopoštovanja i potiče da vlastitim snagama ostvaruju život dostojan čovjeka.

Ljudi se ostvaruju u raznolikim međuljudskim odnosima: u obitelji, na poslu, u susjedstvu, političkoj zajednici, suživotu s različitim interesnim skupinama, kulturama i religijama. Caritas priznaje ovu raznolikost i teži upravo po djelotvornoj ljubavi promicati vrednote života u kojem ljudi žive jedni s drugima i jedni uz druge međusobno se poštujući i uvažavajući, ostvarujući tako zajednicu ljudi dobre volje bez ikakvih predrasuda.

Zadaće

Ljudska nevolja – duhovna, tjelesna, duševna i materijalna, zahtijeva pomoć drugih ljudi.

CBM pomaže u prvom redu onim ljudima koji u svom osobnom okruženju i sustavu socijalne zaštite nemaju nikakvu ili dostatnu pomoć.

CBM nastupa i djeluje kao odvjetnik, prijatelj i partner ugroženih. Caritas se zauzima za one koji žive na rubu društva, čiji se glas ne čuje i koji nisu u stanju sami sebi pomoći.

CBM želi svojim radom aktivno sudjelovati u kreiranju socijalne i društvene politike.
Caritas skreće pozornost javnosti na postojeće nevolje te potiče i promiče solidarno djelovanje na temelju kršćanskih vrijednosti.

Caritas, nadahnut evanđeoskim načelima, nastoji svojim djelovanjem izoštriti socijalnu svijest u društvu i župnim zajednicama. Zato opominje sve skupine u društvu, državi i vjerskim zajednicama na njihovu socijalnu i političku odgovornost.

Caritas se zauzima za izvršavanje temeljnih usluga pojedincu i zajednici na području zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i upošljavanja po načelu supsidijarnosti.

Profil ustanove

 • Caritas je pastoralna ustanova katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi.
 • CBM jest članica Caritasa Bosne i Hercegovine.
 • CBM podupire rad župnih Caritasa po načelu supsidijarnosti.
 • CBM podupire volontersko zalaganje.
 • U interesu potrebnih CBM surađuje s drugim crkvenim i javnim institucijama te socijalnim organizacijama na ostvarenju pravednijega društva.
 • CBM se u svome radu i djelovanju oslanja na angažirane i kvalificirane suradnike koji su spremni doprinositi realizaciji zadaća i ciljeva formuliranih ovim smjernicama.
 • CBM podupire svoje suradnike u stručnoj i religioznoj izobrazbi.
 • CBM i suradnici obvezuju se doprinositi ozračju povjerenja. Ono se iskazuje u poštovanju osobe, u partnerskoj suradnji i konstruktivnu rješavanju konflikata.

Način djelovanja

 • CBM se u svom djelovanju ravna prema načelima Evanđelja i socijalnoga nauka Crkve.
 • U svom radu CBM vodi računa o dostojanstvu osobe i pravima čovjeka.
 • CBM promiče dostojanstvo i samostalnost pojedinca, obitelji i skupine.
 • CBM pruža pomoć za samopomoć.
 • CBM pruža pomoć pravično i nebirokratski.
 • Mjerilo za karitativno djelovanje CBM jest nevolja i teška sudbina potrebnika neovisno o njegovoj vjeri, naciji i političkom opredjeljenju.
 • CBM posebno skrbi za one koji nemaju pomoći ni od koga, koji se osjećaju izopćeni, osamljeni i odbačeni.
 • CBM se trudi nevolju na vrijeme prepoznati i pravovremeno djelovati.
 • CBM preispituje svoje usluge i prilagođava ih izmijenjenim okolnostima i potrebama.
 • CBM u svome radu djeluje i ekonomično u svrhu financiranja socijalnih projekata i ciljeva, za javnost transparentno, fleksibilno i kreativno.
 • CBM podupire ekumensku suradnju na socijalnom polju.

Adresa:

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan

Zagrebačka 5A
BiH-88000 Mostar
Tel.: 00387 36 328-916 i 328-917
Faks: 00387 36 328-917
E-mail: caritas-mostar@tel.net.ba
Web: www.caritas-mostar.ba

Preuzeto: www.caritas-mostar.ba

Ažurirano, 15.4.2020.


long