Nagrada pape Ivana Pavla II.


Zbog ogromnog doprinosa velikih karitativnih i humanitarnih ustanova Bosne i Hercegovine, poglavito tijekom minuloga rata u BiH (1992.-1995.), papa Ivan Pavao II. za vrijeme svoga posjeta Sarajevu i Bosni i Hercegovini dodijelio je 13. travnja 1997. god. „V. međunarodnu nagradu za mir Ivan XXIII.“: Caritasu Biskupske konferencije BiH kao i središnjicama Merhameta, Dobrotvora i La Benevolencije. Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Francesco Monterisi u svome pismu najave između ostalog piše: „… Čast mi je što Vam mogu priopćiti da je Njegova Svetost Ivan Pavao II. dodijelio 'Međunarodnu nagradu za mir Ivan XXIII.' Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine… Sveti Otac je želio izabrati ove četiri dobrotvorne ustanove, povezane s četiri različita vjeronazora, da bi istaknuo doprinos koji su one dale, iako na različit način, u djelu pomaganja i brige za narode u Bosni i Hercegovini za vrijeme teških godina nedavnog rata. Zaklada 'Međunarodna nagrada za mir Ivan XXIII.' s fondom utemeljenim od iznosa nagrade Balzam za mir, dodijeljene istom Vrhovnom Svećeniku 1963. godine, ustanovljena je 10. svibnja 1963., da bi se 'učvrstio mir među ljudima i narodima, kroz suživot u istini, pravdi, ljubavi i slobodi'… Spomenuta nagrada u prošlosti je, između ostalih, dodijeljena Unesco-u i Majci Tereziji iz Kalkute…“[1]

Tekst nagrade dodijeljene Caritasu Biskupske konferencije BiH, koja je nagrada i svim bosanskohercegovačkim nad/biskupijskim Caritasima, glasi:

„CARITASU Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u znak posebnoga priznanja za pomoć i skrb velikodušno pružanu bosanskohercegovačkom pučanstvu u vrijeme nedavnoga rata dodjeljujem V. MEĐUNARODNU NAGRADU MIRA 'PAPA IVAN XXIII. ', ustanovljenu za ohrabrenje pothvata u prilog pravoga mira i bratskoga zajedništva među ljudima i narodima. U Sarajevu, 13. travnja 1997., Ivan Pavao II.“[2]

Nagrada je bila znak posebnog priznanja svakom nad/biskupijskom Caritasu za pomoć i skrb velikodušno pružanu bosanskohercegovačkom pučanstvu u vrijeme nedavnog rata. Ova nagrada ustanovljena je za ohrabrenje pothvata u prilog pravoga mira i bratskog zajedništva među ljudima i narodima. Bilo je to veliko priznanje za toliko dobra koje su u teškim ratnim vremenima darovali bosanskohercegovački nad/biskupijski Caritasi.

U svome govoru Sveti Otac Ivan Pavao II. pri podjeljivanju „V. međunarodne nagrade za mir Pape Ivana XXIII.“ u Nadbiskupskom dvoru Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu, 13. travnja 1997. god., kazao je nazočnim predstavnicima spomenutih karitativno-humanitarnih organizacija Bosne i Hercegovine:

„Cijenjena gospodo!

Drago mi je da vas mogu sve srdačno pozdraviti. 'Blago mirotvorcima' (Mt 5, 9). Vrlo rado sam prihvatio prijedlog da Međunarodnu nagradu Pape Ivana Dvadeset trećeg dodijelim četirima humanitarnim organizacijama koje su se posebno istaknule svojim zauzetim pružanjem pomoći i svojom skrbi u teškim godinama rata u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj. Organizacije koje predstavljate svojom su nazočnošću i svojim nesebičnim radom ispunjenim odvažnošću pružale znakove stvarne nade, pridonoseći tako ponovnoj izgradnji budućnosti pomirenja i istinske solidarnosti među različitim narodima i kulturama u ovim dragim krajevima.

Nagrada koju vam, cijenjeni predstavnici humanitarnih društava vezanih uz katoličku, uz srpsko-pravoslavnu, uz muslimansku i uz židovsku zajednicu, danas s radošću predajem, nadahnuta je željom za mirom što ju je posebno snažno pred cijelim svijetom očitovao moj časni prethodnik Papa Ivan Dvadeset treći. On je u svojoj enciklici 'Pacem in terris' (Mir na zemlji) napomenuo: 'Sve ljude dobre volje čeka ogromna zadaća, a to je zadaća ponovne uspostave suživota u istini, u pravdi, u ljubavi i u slobodi'. Pri tom je istaknuo da se radi o 'vrlo plemenitoj zadaći kao što je upravo ostvarenje pravoga mira na način na koji je odredio sam Bog' (br. V).

Djelo skrbi i ljudskoga promaknuća što ga vršite, navlastito u prilog najslabijih i najnezaštićenijih, nadahnjuje se na sveopćemu načelu dostojanstva svake osobe i solidarnosti među ljudima. Radostan sam zbog toga da Međunarodnu nagradu mira pape Ivana Dvadeset trećega danas mogu predati Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Dobrotvoru iz Sarajeva, Merhametu iz Sarajeva i La Benevolenciji iz Sarajeva. Ova današnja dodjela nagrade želi biti ne samo očitovanje priznanja za veliko humanitarno djelo što ste ga vi i vaši suradnici ostvarili u nedavnome razdoblju, nego želi biti također i poticaj da nastavite djelovati velikodušno i dalekovidno u sadašnjem trenutku obnove, radeći u prilog miroljubivom suživotu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i na cijelom ovdašnjem području. Ovom se dodjelom nagrade isto tako želi očitovati želja da primjer što su ga pružile vaše organizacije, jednako kao i osobe i ustanove koje su vam slale pomoć da je podijelite potrebnima, i drugdje bude poticaj onima koji kane služiti miru i pomirenju među narodima. Kao što je Papa Ivan Dvadeset treći istaknuo u spomenutoj enciklici, izgradnja je mira 'toliko plemenit i uzvišen pothvat koji ljudske sile, pa i kad su nošene svake hvale vrijednom dobrom voljom, ne mogu same ostvariti. Da bi ljudsko društvo bilo što je moguće vjernije ogledalo Kraljevstva Božjega, potrebna je pomoć odozgo' (isto, br. V). U ovoj vas znakovitoj prigodi pozivam da zajedno sa mnom okrenete svoj um i srce prema Nebu, kako bi odozgo stigla prijeko potrebna potpora svima koji svakodnevno, često i u teškim, i po vlastiti život opasnim uvjetima, stoje uz čovjeka koji pati, te na taj način žele djelotvorno pridonositi izgradnji društva u kojem vladaju pravda i mir. Neka Bog udijeli dar učvršćenja ozračja pravednoga i postojanoga mira u Sarajevo i u sve ove krajeve! Neka on zaštiti stanovnike Balkana! Neka što prije zavlada mir na svemu svijetu. I neka Bog uvijek prati vas i humanitarnu djelatnost vaših ustanova!“[3]

 

Ažurirano: 15.4.2020.


[1] Pismo Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini br. 45/97. od 7. travnja 1997. god. upućeno Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

[2] Tekst nagrade Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u: Caritas BK BiH 1 (1997.) 4.

[3] Govor Svetoga Oca Ivana Pavla II. pri podjeljivanju „Međunarodne nagrade za mir Pape Ivana XXIII.“, u: Caritas BK BiH 1 (1997.) 5-6. O boravku Svetog Oca Ivana Pavla II. u Sarajevu u kontekstu ovog razmišljanja pogledaj „Želim zagrliti sve stanovnike ove toliko napaćene zemlje“, u: Caritas BK BiH 1 (1997.) 7-11.


long