Caritas Europa


Caritas Europa je europska konfederacija katoličkih karitativnih organizacija za pomoć, razvoj i socijalne usluge koje djeluju u Europi. Osnovan je 1971. god. kao Eurocaritas. Organizacija je 1992. god. preimenovana u Caritas Europa. Generalno tajništvo sjedište ima u Bruxellesu u Belgiji. Caritas Europa jedan je od sedam regija Caritas Internationalis sa sjedištem u Vatikanu.

Caritas Europa čine 49 nacionalnih organizacija Caritasa koji su članice i djeluju u 46 zemalja Europe. Organizacije članice u svome karitativnom radu aktivno se bore protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pružaju karitativne i socijalne usluge, bave se pitanjima migracija i azila, suzbijanju trgovine ljudima, pružanja karitativno-humanitarne pomoć primarno u Europi i prema mogućnostima širom svijeta, podupiru regionalni razvoj, mirovne programe i projekte širom svijeta. Caritas Europe potiče suradnju i uzajamnu pomoć među organizacijama članicama, te omogućava izgradnju kapaciteta, zajedničko zagovaranje i zajedničke projekte i programe.

Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Europa od 30. lipnja 1999 god. temeljem članstva u Caritasu Internationalis kao dio Regije Europa.

Generalni tajnici:

 • 1983.-1991.: gosp. Walter E. Laetsch
 • 1985.-1992.: gosp. Edward de Brandt, generalni tajnik Eurocaritasa
 • 1991.-1995.: gosp. Luc Trouillard
 • 1996.-2002.: gosp. Hermann Icking
 • 2002.-2010.: gosp. Marius Wanders
 • 2010.-2019.: gosp. Jorge Nuño Mayer
 • 2019.-…..: gđa Maria Nyman

Ravnateljstvo:

Predsjednik:

 • DDr. mons. Michale Landau, bivši predsjednik Caritasa Austrije

Dopredsjednik:

 • Natalia Peiro, bivša generalna tajnica Caritas Španjolske

Generalna tajnica:

 • Maria Nyman, Caritas Švedske

Upravno vijeće:

 1. Martha Rubiano Skretteberg, Caritas Norveške
 2. Alistair Dutton, Caritas Škotske (SCIAF)
 3. Erich Hulman, Caritas Slovačke
 4. Hugo Fasel, Caritas Švicarske
 5. Henrik Alberius, Caritas Švedske
 6. Natalia Peiro, Caritas Španjolske
 7. Tetiana Stawnychy, Caritas Ukrajine

Rizničar:

 • Patrick De Bucquois, Caritas Belgije

 

Ažurirano 15.4.2020.


long