Caritas Internationalis


Caritas Internationalis je svjetska mreža karitativnih organizacija Katoličke Crkve sa sjedištem u Vatikanu, a kojega čine članice 165 nacionalnih Caritasa iz preko 200 zemalja cijeloga svijeta. Članice su podijeljene na sedam regija: Afrika, Azija, Europa, Latinska Amerika / Karibi, Bliski Istok / Sjeverna Afrika, Sjeverna Amerika i Oceanija. Caritas Internationalis ima svoja predstavništva u Ujedinjenim narodima u New Yorku, Ženevi, Rimu i Parizu.

Caritas Internationalis osnovan je 1951. god. s imenom Caritas Catholica, a činilo ga je u početku 13 nacionalnih Caritasa. Godine 1957. dobio je sadašnje ime Caritas Internationalis. Kao karitativna ustanova Katoličke Crkve pomaže ljudima bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. Od 2019. god. u nadleštvu je vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Državno tajništvo Vatikana bdije na statutima i svim zakonskim odredbama kao i nad financijskim poslovanjem s vladama, nevladinim organizacijama i međunarodnim tijelima.

Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Internationalis od 30. lipnja 1999. god., a temeljem toga članstva postao je i član Caritasa Europa kao dio Regije Europa.

Predsjedništvo:

  • 1965.-1971.: Jean Rodhain
  • 1971.-1974.: Carl Vath
  • 1975.-1983.: Georg Hüssler
  • 2005.-2007.: Denis Viénot, prvi laik predsjednik Caritasa Internationalis
  • 2007.-2015.: Óscar Rodríguez kardinal Maradiaga iz Hondurasa. Lesley-Anne Knight iz Velike Britanije izabrana je 2007. god. za generalnu tajnicu kao nasljednica Duncana MacLaren. Zatim je za generalnog tajnika 2011. god. izabran Francuz Michel Roy.
  • 2015.-2019.: Na općoj skupštini u svibnju 2015. god. za predsjednika Caritasa Internationalis izabran je nadbiskup Manile (Filipini) Luis Antonio Gokim kardinal Tagle, a za generalnog tajnika Francuz Michael Roy.
  • 2019.-22.11.2022.: Na općoj skupštini u svibnju 2019. god. ponovno je za predsjednika izabran nadbiskup Manile (Filipini) Luis Antonio Gokim kardinal Tagle, sada pročelnik vatikanskog Zbora za evangelizaciju naroda, a za generalnog tajnika izabran je Indijac iz Francuske Aloysius John.
  • 2023. - Na općoj skupštini u svibnju 2023. god. za predsjednika nadbiskupa japanskog grada Tokija mons. Tarcisia Isaoa Kikuchia, a za generalnog tajnika izabran je gosp. Alistair Dutton (Caritas Škotske: SCIAF: Scottish Catholic International Aid Fund),

Ažurirano: 27.06.2023.


long