Caritas Vrhbosanske nadbiskupije


Vrhbosanski Nadbiskup blagopokojni dr. Ivan Šarić davne 1931. godine utemeljio je Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu.

Caritas je od svojeg utemeljenja pronalazio način biti i ostati uz čovjeka u potrebi, čovjeka koji je od bližnjih ostavljen, zaboravljen, a od društva odbačen na marginu.

Iako je rad Caritasa u vremenu komunističke vladavine bio zabranjen, Caritas nikada nije prestao sa svojim djelovanjem preko župa i pojedinaca koji su uvijek svjedočili misiju i poslanje ove crkvene institucije. Vrijeme domovinskoga rata uzrokovalo je ponovno aktualiziranje rada Caritasa koji djeluje i danas kroz različite programe, čiji je temeljni cilj biti i ostati uz brata i sestru u potrebi.

Caritas je pastoralna ustanova katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi. Caritas jest pravna osoba na crkvenom i civilnom području u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i Zakonima Bosne i Hercegovine.

Strateški plan Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, između ostaloga, podrazumijeva:

  1. Razvijanje kapaciteta Caritasa u Bosni i Hercegovini;
  2. Poboljšanje kvaliteta života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini;
  3. Poboljšanje kvaliteta obiteljskoga života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji, te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave;
  4. Prezentiranje djelovanja Caritasa široj BiH javnosti;
  5. Osiguravanje primjerene pomoći osobama u kriznim situacijama.

Adresa:

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

Nikole Šopa 50a
BiH - 71210 Sarajevo - Ilidža
Tel.: 00387 33 544-688
Fax: 00387 33 544-687
E-mail: info@caritas-vrhbosna.ba
Web: https://www.caritas-vrhbosna.ba

Preuzeto: https://www.caritas-vrhbosna.ba


long