BRAT: Balkanska ruta – prijem u tranzitu


Dodatni poticaj Vlade Republike Italije u brizi za osobe u pokretu u BiH!

Donator: Agencija za razvojnu suradnju Italije

Nositelj: Talijanska humanitarna organizacija IPSIA

Partneri: Caritas Italije, Crveni križ Italije, MFS Emmaus, Caritas Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Projekt „BRAT - Balkanska ruta: prihvat u tranzitu“ je trogodišnji projekat koji provode IPSIA BiH s Caritasom Italije, talijanskim Crvenim križem, MFS EMMAUS, Caritasom BiH i Društvom Crvenog krsta/križa BiH.

Projekt, financiran od strane Agencije za razvojnu suradnju Italije, ima tri razine intervencije, kako bi se olakšala urednija, sigurnija i odgovornija migracija u Bosni i Hercegovini, u skladu s ciljevima održivog razvoja.

Kroz Bosnu i Hercegovinu od 2018. godine tzv. Balkanskom rutom prolaze migracijski tokovi. Cilj projekta BRAT je pomoći u omogućavanju urednijih, sigurnijih i odgovornijih migracija u Bosni i Hercegovini. Institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini do sada su organizirali šest privremenih prihvatnih centara. Iako su uvjeti u prihvatnim centrima sada bolji nego 2018. godine, jedan od razina projekta zagovara diverzifikaciju postojećih smještajnih kapaciteta koji bi bili više prihvatljiviji lokalnim zajednicama i olakšavali više mogućnosti za koheziju. I pored postojećih smještajnih kapaciteta, veliki broj ljudi u pokretu, iz raznih motiva odabire da boravi u improviziranim skloništima po napuštenim tvornicama ili šumama, a jedna od razina projekta tretira i ovu pojavu primarno kroz pružanje prve pomoći.

Od srpnja 2022. godine do lipnja 2025. godine projekt BRAT će djelovati u tri područja u Bosni i Hercegovini koja su najviše zahvaćena migracijskim kretanjima: Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo i Unsko-sanski kanton. Ciljevi su, između ostalog, poboljšati postojeće usluge prihvata ljudi u pokretu, poboljšavajući njihove zdravstvene uvjete, pružanjem psiho-socijalne potpore uz promicanje i stvaranje suradnje s lokalnom zajednicom. Jedan od bitnih ciljeva projekta je i nadogradnja postojećih kapaciteta djelatnika u migracijama kao i lokalnih sudionika putem tečajeva i uvođenjem novih strategija donošenja odluka koje bolje odgovaraju na izazove koje ova vrsta migracija postavlja na području Bosne i Hercegovine. (caritas.ba)


long