Lokalni NVO-i u borbi protiv trgovine ljudima u migracijama (program INSPIRE)


Pružanje potpore osobama u migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) -Program potpore zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE)

Nositelj: Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ

Partneri: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas biskupije Banja Luka i Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“

Cilj projekta je doprinijeti prevenciji i zaštiti od trgovine ljudima među djecom i mladima u mješovitim migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini. Projektnim aktivnostima se osnažuju kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija za pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima, djeci i mladima u mješovitim migracijskim tokovima. Dodatno, individualnim i grupnim savjetovanjima u privremenim prihvatnim centrima se razvija svijest mladih u mješovitim migracijskim tokovima o rizicima i oblicima trgovine ljudima u privremenim prihvatnim centrima u Sarajevu, Bihaću i Tuzli. Projektne aktivnosti podrazumijevaju identificiranje resursa u lokalnoj zajednici i promoviranje inovativnih, migracijama prilagođenih primjera dobrih praksi u pružanju direktnih usluga djeci i mladima u mješovitim migracijskim tokovima, kao i uspostavljanje savjetovališta u tri lokalne zajednice u kojima djeca i mladi borave. Projekt taje 24 mjeseca i provodi se na području Sarajeva, Bihaća i Tuzle.

Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Lokalni NVO-i u borbi protiv trgovine ljudima u migracijama“ provodi aktivnosti u privremenim prihvatnim centrima „Blažuj“ i „Ušivak“ gdje redovito uz profesionalan tim i kulturnog medijatora provodi aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja osoba u migracijama.


long