ODSS (Organizacijski razvoj Caritasa BiH) - okončan


Projekt ODSS kojim upravlja Caritas Europa objedinjuje sve Caritase u mreži koji se bave jačanjem institucije, te ih uključuje kao donatore, savjetnike ili korisnike projekta.

Donator: Mreža Caritasa Europa uz samofinanciranje

Nositelj: Caritas Bosne i Hercegovine

Caritas BiH provodi projekt institucionalnog jačanja i osnaživanja djelovanja sustavno od 2014. god. Organizacijski razvoj se naslanja na ostvarene rezultate razvojnih Caritasovih projekata i programa, kao i na Menadžment standarde Caritasa Internationalis. Projekt je osmišljen s ciljem razvijanja dokumenata i procesa koji će pomoći djelovanju Caritasa u svakodnevnom radu prema zahtjevima projektnog upravljanja i menadžment procedurama.

Projekt ODSS (Organisational Development Solidarity System/Sustav solidarnosti za organizacijski razvoj) kojim upravlja Caritas Europa objedinjuje sve Caritase u mreži koji se bave jačanjem institucije, te ih uključuje kao donatore, savjetnike ili korisnike projekta. Caritas BiH je aplicirao na trogodišnji ciklus i dobio mogućnost apliciranja za svaku godinu pojedinačno, te ima obvezu osigurati samo financiranje od 25%. Za 2020. godinu donatori iz mreže Caritasa su Caritas Austrije i Caritas Češke Republike, a u rujnu 2020. god. se aplicira na fond za 2021. god. kada će se dodijeliti novi donatori. U okviru projekta planirano je kreiranje dokumentacije, provedba CIMS, izobrazba za djelatnike Caritasa kao i kreiranje novog strateškog plana.


long