Potpora osobama s intelektualnim teškoćama u BiH


Osobe s intelektualnim teškoćama zaslužuju našu brigu i pozornost!

Author and source proreha.ba

Author and source proreha.ba

Donator: Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nositelj: Comitato Promotore S-nodi Gabriele Nigro

Partneri: Caritas Bosne i Hercegovine, Savez Sumero, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići

Na području Federacije Bosne i Hercegovine oko 200 osoba s invaliditetom koristi uslugu stanovanja u zajednici uz podršku. Stambene jedinice u kojima su smještene ove osobe se nalaze na područjima Fojnice, Kiseljaka, Sarajeva, Zenice, Jajca, Travnika, Bugojna, Bosanskog Petrovca i Kaknja. Stambenim jedinicama upravljaju Savez SUMERO i Ju Zavod Bakovići, te korisnicima osiguravaju i adekvatnu potporu stručnog kadra.

Projektom, čiji je nositelj donator „Comitato Promotore S-nodi Gabriele Nigro“ i donator „Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo S.p.A“ s partnerima: Caritas Bosne i Hercegovine, Savez Sumero, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, predviđeno je niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti životne uvjete i kompetencije osoba koje koriste uslugu stanova uz potporu. Previđena je jednokratna nabavka materijalnih dobara, na temelju prethodne analize potreba, koja će unaprijediti životne uvjete korisnika: namještaj, kućanski aparati, sitni inventar, manji radovi i slično. Također će se kroz projekt realizirati dvadeset radionica za unaprjeđenje kompetencija kao i socijalizacijski susreti. Za manji broj korisnika predviđene su i stručne obuke. U okviru projekta partneri će realizirati i veliki zajednički izlet te završnu konferenciju. Nositelj projekta iz Italije će kroz posjetu, praćenje i evaluaciju projekta izraditi i alat za multiplikaciju.

Projekt je rezultat dosadašnji suradnje i napora koje Caritas Bosne i Hercegovine ostvaruje na području rada s osobama s invaliditetom. Projekt će trajati dvanaest mjeseci, do 31. siječnja 2023. godine, a sprovodit će se na području Središnje Bosne (Fojnica, Kiseljak, Travnik, Sarajevo, Jajce, Zenica, Kakanj) i Bosanskog Petrovca.


long