Praćenje izgradnje kapaciteta u organizaciji: ABC-EUAV - okončan


Projektom je planirano niz aktivnosti, kao što su radionice i simulacije, učenje na osnovu iskustava i razmjene dobrih praksi. Djelatnici iz nacionalnih organizacija Caritasa, projektni partneri sudjelovat će na aktivnostima i potom replicirati aktivnosti na lokalnom nivou.

Donator: Europska Unija

Nositelj: Caritas Europe

Partneri: Caritasi: Bosne i Hercegovine, Armenije, Austrije, Srbije, Gruzije, Rumunjske, Kosova, Ukrajine

ABC-EUAV ujedinio je devet europskih Caritasovih organizacija s ciljem osnaživanja postojećih kapaciteta na polju smanjivanja rizika od katastrofa, pripravnosti na katastrofe kao i efektivnom i efikasnom upravljanju volonterima. Projektom je planirano niz aktivnosti, kao što su radionice i simulacije, učenje na osnovu iskustava i razmjene dobrih praksi. Djelatnici iz nacionalnih organizacija Caritasa, projektni partneri sudjelovat će na aktivnostima i potom replicirati aktivnosti na lokalnom nivou. Kad je moguće, i ostvarivo sudionici s lokalne razine sudjelovat će u aktivnostima u kojima su sudionici s nacionalne razine.

Jačanje kapaciteta na području smanjivanja rizika od katastrofa prepoznale su vlade unutar Europske unije. Projekt promovira smanjivanje rizika od katastrofa fokusirano na upravljanje u zajednici, čime se smanjuje rizik i povećava otpornost ranjivog stanovništva. Aktivnosti obuhvaćaju analizu rizika, razvijanje planova za pripremljenost, rad s državnim i lokalnim akterima i definiranju uloga kao i odgovornostima svake pojedine organizacije.

Paralelno projekt je fokusiran i upravljanje volonterima i područja u kojima partneri na projektu imaju nekakva iskustva. Ovo znanje će se podići na razinu više od prethodnog, uspostavljanjem procedura za odabir, trening i upravljanje volonterima na dnevnoj osnovi. Sigurnost i zaštita je također jedno od područja na kojima će se raditi.


long