Pristup obrazovanju za djecu: Affection - okončan


Projekt Affection podržava djecu u pokretu, ali i djecu iz lokalnih zajednica koja su u potrebi i žive u siromaštvu u Bosni i Hercegovini kako bi na odgovarajući način dobila obrazovanje.

Donator: Ministarstvo unutarnjih poslova Austrije

Nositelj: Caritas Austrije

Partneri: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas biskupije Banja Luka i Caritas Srbije

Projekt Affection podržava djecu u pokretu, ali i djecu iz lokalnih zajednica koja su u potrebi i žive u siromaštvu u Bosni i Hercegovini kako bi na odgovarajući način dobila obrazovanje. Djeca u pokretu i djeca koja žive u siromaštvu suočena su s brojnim rizicima u pristupu obrazovanju kako u Bosni i Hercegovini tako i Srbiji. Još je kompliciranije ako znamo da su obje ranjive grupe suočene s traumama nekih oblika nasilja, iskorištavanja ili zapostavljanja.

Projekt ima za cilj promociju obrazovanja i zaštite djece, kroz jačanje njihovih društvenih i socijalnih vještina, formalnog obrazovanja kao i neformalne aktivnosti kao oblik psihosocijalne potpore. U isto vrijeme kroz projekt se radi i na izgradnji svijesti o prevenciji i mehanizmima zaštite od traume. U projektu su predviđene podrške lokalnim zajednicama i školama koje na poseban način imaju empatije za djecu u pokretu prihvaćanjem pod okrilje obrazovanja u svojim školskim ustanovama. Sve aktivnosti na projektu potiču izgradnju odnosa među organizacijama i ustanovama čiji je glavni cilj dobrobit djece u pokretu, ali i djece u lokalnim zajednicama koje na bilo koji način su u riziku.


long