Razvoj župnih Caritasa u Biskupiji Banja Luka - okončan


Cilj ovog projekta je uspostaviti ili razviti 15 župnih Caritasa u biskupiji Banja Luka. Stvaranjem novih ili razvojem postojećih župnih Caritasa ostvarit će se sustavnije djelovanje i međusobna povezanost, kako između samih župa, tako i biskupijskog Caritasa.

Donator: CRS i Caritas Italije

Savjetodavna uloga: Caritas Bosne i Hercegovine

Nositelj: Caritas biskupije Banja Luka

Cilj ovog projekta je uspostaviti ili razviti 15 župnih Caritasa u biskupiji Banja Luka. Stvaranjem novih ili razvojem postojećih župnih Caritasa ostvarit će se sustavnije djelovanje i međusobna povezanost, kako između samih župa, tako i biskupijskog Caritasa. Kroz projekt planirano je uvođenje novih ili nadogradnja postojećih akcija povremenih ili stalnih, promicanje volontarijata, koordiniranje svih aktivnosti, poticaj stvaranja i razvoja župnih Caritasa na području spomenute biskupije. Sve aktivnosti realizirat će se pod nadzorom biskupijskog Caritasa.

Nositelj projekta je Caritas biskupije Banja Luka. Caritas BiH u ovom projektu ima savjetodavnu ulogu. Zadaća Caritasa BiH je pomoći Caritas biskupije Banja Luka u planiranju i provođenju aktivnosti kao i u kontaktima s donatorima.


long