Wel.Come - okončan


Dobrobit zajednice, Promocija socijalne ekonomije u Bosni i Hercegovini

Donator: Regia Friuli Venezia Giulia, Italija

Nositelj: Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali, Italija

Partneri: Caritas Bosne i Hercegovine, Youth for Peace, Univerzitet u Sarajevu - Ured za podršku studentima (UPS!)

Projektom Wel.Come Caritas BiH promiče kulturu socijalne ekonomije u Bosni i Hercegovini, kao bitnog elementa društva i njene uloge u lokalnom razvoju i unapređivanju položaja osoba u društvu, posebno ranjivih kategorija. Projekt ima za cilj doprinijeti smanjenju nejednakosti u društvu i pospješiti njegov cjeloviti inkluzivni razvoj. Tijekom projekta provodit će se program izgradnje kapaciteta, uključujući upoznavanje s dobrim praksama socijalne ekonomije u Italiji i iskustvima talijanskog partnera Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali. U okviru projekta pružit će se i potpora nevladinim organizacijama u realiziranju ideja koje se temelje na principima socijalne ekonomije, a koje će doprinijeti dobrobiti lokalne zajednice. Tijekom provođenja aktivnosti, nevladine organizacije će imati priliku uključiti osobe u potrebi, pružiti im priliku za učenje, praksu i rad, doprinoseći tako njihovoj dugoročnoj osnaženosti i neovisnosti. Konačno, predstavnici vlasti bit će upoznati s aktivnostima projekta, kao i mogućnostima rasta i razvoja socijalne ekonomije u BiH, te važnosti njihove uključenosti i podrške.


long