Preporuke za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori


Preporuke su nastale u okviru projekta „POWER − Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom“.

Tijekom 2018. i 2019. godine u okviru projekta POWER realiziran je veći broj aktivnosti koji je za cilj imao stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kao rezultat tih aktivnosti, među kojima su i dva posebna istraživanja o zapošljavanju i obrazovnim potrebama osoba s invaliditetom, nastala je ova publikacija s konkretnim preporukama koje mogu poboljšati postupak zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Iako je primjetan napredak u objema zemljama, i dalje postoji niz prepreka koje onemogućuju ili smanjuju mogućnosti osobama s invaliditetom na rad i zapošljavanje. Osnovna nam je želja bila izraditi konkretne mjere koje se mogu realizirati i čija bi realizacija unaprijedila mogućnosti osoba s invaliditetom u postupku zapošljavanja. Tijekom ove dvije godine definirali smo veliki broj preporuka, ali smo odlučili u ovoj publikaciji prezentirati one preporuke koje smatramo ključnima. Većina ovih preporuka nastala je na temelju našeg iskustva: radili smo na primjenama određenih preporuka, provjeravali smo ih i razgovarali s korisnicima i suradnicima o njihovoj primjeni. Zato smo i uvjereni da je primjena ovih preporuka moguća i da one mogu biti temeljem pozitivnih promjena.

Vjerujemo da samo zajednički javne institucije, nevladine organizacije, poslodavci, korisničke organizacije i same osobe s invaliditetom mogu stvoriti pozitivno okruženje za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Potrebna su nova, bolja i pravednija rješenja koja bi osobama s invaliditetom omogućila puno ostvarenje njihova prava na rad i zapošljavanje sukladno članku 27. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a. U ime projektnog tima zahvaljujem svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji projekta POWER i izradi ovih preporuka.

Preporuke, u elektronskom formatu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Preporuke za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Projekt POWER financira Europska unija u vrijednosti od 390.800 Eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 459.776 Eura, a provodi ga Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt traje dvije godine i realizira se na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 


long