Priručnik za analizu pristupačnosti


Caritas Bosne i Hercegovine je, u okviru projekta ACCESS, objavio priručnik za analizu pristupačnosti.

Priručnik je nastao s ciljem analize pristupačnosti u 15 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini kojom se žele provjeriti koliko su pojedini objekti i javne površine pristupačne osobama s invaliditetom. Naglasak u analizi i u priručniku je stavljen na arhitektonsku pristupačnost. Priručnik se koristio prvo za obuku osoba koje će raditi analizu, a onda i kao alat za samu analizu. Na priručniku su radili stručnjaci iz oblasti pristupačnosti Željko Volaš, Fikret Zuko i Suvad Zahirović, uz potporu voditelja projekta Zlatka Malića. Priručnik je dostupan na mrežnoj stranici Caritasa Bosne i Hercegovine www.caritas.ba i mogu ga besplatno preuzeti i koristiti sve organizacije, institucije i pojedinci za analizu pristupačnosti pojedinih objekata ili javnih površina.

Projekt ACCESS financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH i ima za cilj doprinijeti poboljšanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom u 15 lokalnih zajednica sukladno članku 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. U okviru projekta predviđena je obuka osoba koje će raditi analizu pristupačnosti, analiza u 15 lokalnih zajednica, javne prezentacije i kampanja podizanja svijesti. Ovo je jedan od projekta koje provodi Caritas u Bosni i Hercegovini, a koji su namijenjeni poboljšanju životnih uvjeta osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Preuzmi: Priručnik za analizu pristupačnosti 

 


long