Priručnik za organizatore volonterskog angažmana u Caritasu „Upravljanje volonterima“


Priručnik je sredstvo za ostvarenje cilja kako bi se educirali djelatnici u Caritasima u Bosni i Hercegovini u upravljanju volonterima i kako bi se rad s volonterima unaprijedio

Priručnik za upravljanje volonterima u Caritasu

Priručnik za upravljanje volonterima u Caritasu

U sklopu projekta ABC EUAV (Osnaživanje kapaciteta unutar Caritasove mreže) izrađen je priručnik Upravljanje volonterima za organizatore volonterskog angažmana u Caritasu. Priručnik je sredstvo za ostvarenje cilja kako bi se educirali djelatnici u Caritasima u Bosni i Hercegovini u upravljanju volonterima i kako bi se rad s volonterima unaprijedio, ali i pripremio Caritas za prihvat i rad s volonterima na jedan struktuiraniji način.

U priručniku su obrađene osnovne informacije o volontarijatu, zakonskim principima, obvezama i pravima volontera, kao i obvezama i pravima organizacije. Priručnik je zajednički rad Caritasa u Bosni i Hercegovini koji će pomoći svim djelatnicima koji budu u situaciji raditi s volonterima s podsjetnikom za upravljanje i rad s njima. Priručnik je prilagođen lokanom kontekstu u Bosni i Hercegovini, s jasnim obrazcima za prijam volontera, primjerima volonterskog ugovora i Zakonskih osnova na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Priručnik za organizatore volonterskog angažmana u Caritasu 

(caritas.ba)


long