Priručnik za provedbu temeljnoga obrazovanja odraslih Roma i Priručnik za provedbu obiteljskoga obrazovanja odraslih Roma


U okviru projekta Bazično obrazovanje odraslih Roma – BERA koji je počeo 2016. godine, 6 Caritas organizacija iz: Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Portugala, Rumunjske i Srbije je radilo na priručnicima za osoblje koje će biti angažirano na neformalnom temeljnom obrazovanju odraslih Roma i romskih obitelji i to u području opismenjavanja, matematičkih i digitalnih kompetencija.

Na samom početku projekta, u svim zemljama sudionicama projekta intervjuirani su odrasli pripadnici romske populacije i stručnjaci iz oblasti obrazovanja odraslih kako bi se stekao uvid koje su to potrebe romske populacije kada je riječ o neformalnom obrazovanju i kako na adekvatan način odgovoriti na njih. Dobiveni rezultati su korišteni kao osnova za kreiranje priručnika. Dodatno, tijekom pisanja priručnika, stručnjaci iz oblasti obrazovanja odraslih su kontinuirano konzultirani a u završnoj fazi projekta organizirani su Multiplier događaji u svim zemljama sudionicama projekta te su i tom prigodom nazočni stručnjaci, na temelju svog iskustva, dali savjete i komentare na radne materijale priručnika.

Kao krajnji rezultat projekta, a temeljeno na teoriji, intervjuima s odraslim pripadnicima romske populacije i stručnjacima iz oblasti obrazovanja odraslih, kreirana su dva priručnika: Priručnik za provedbu temeljnoga obrazovanja odraslih Roma i Priručnik za provedbu obiteljskoga obrazovanja odraslih Roma. Njihov cilj je dati smjernice i savjete osoblju koje će raditi na opismenjavanu odrasle romske populacije, kao i ovladavanju matematičkim i digitalnim vještinama. Tako će nastavno osoblje dobiti smjernice kako polaznike naučiti čitati i pisati jednostavne riječi, ali i kraće tekstove, razviti osjećaj prema brojevima te vršiti jednostavne matematičke operacije i na koncu, uporabljivati pametne telefone i računala.

Priručnici su dostupni za besplatno preuzimanje u elektronskom formatu na web stranici Caritasa BiH putem sljedeće poveznice.

 


long