Smjernice za izradu pristupačnih web stranica


Pristupačne web stranice, također, doprinose inkluziji osoba s invaliditetom u digitalnom okruženju, stoga, sve organizacije, bez obzira na to da li su obuhvaćene zakonskom obavezom ili ne, treba da teže pristupačnosti svojih internet stranica kako bi svim korisnicima omogućile jednaku dostupnost i isto korisničko iskustvo. Iz tog razloga su, u okviru projekta ACTIVE (Accessible Communication Towards Inclusion of Excluded Persons in Western Balkans), kreirane “Smjernice za izradu pristupačnih web-stranica” u cilju podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na problem nedovoljne pristupačnosti, ali i predstavljanja mogućih rešenja, odnosno osnovnih smjernica za unapređenje pristupačnosti.

Smjernice za izradu pristupačnih web stranica

Smjernice za izradu pristupačnih web prezentacija upoznaju nas s najznačajnijim standardima za web pristupačnost te daju niz praktičnih savjeta za web dizajnere kako kreirati web prezentacije koje će biti pristupačne osobama s invaliditetom. Savjeti se, između ostalog, tiču odabira i kontrasta boja, zatim pravilne uporabe tastature u kontekstu pristupačnosti, dizajna pristupačnih animacije, uporabe HTML elemenata tako da prenose jasno značenje i strukturu sadržaja web stranice, izradu pristupačnih video materijala za osobe s invaliditetom i još mnogo toga. Smjernice, također, nude i upute za testiranje pristupačnosti web prezentacija. Preporuka je da se i prilikom pisanja tekstova za web prezentacije koristi jasan i jednostavan jezik.

Projekat ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), koji zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka, a financijski podupiru Caritas Austria i Renovabis, ima za cilj da, kroz pristupačnu komunikaciju, poboljša socijalnu uključenost ranjivih  skupina.


long