Smjernice za pristupačnost na društvenim mrežama


Pristupačna komunikacija i pristupačnost informacija prepoznate su kao jedan od vitalnih preduvjeta kako bi sve osobe, bez obzira na njihove sposobnosti ili ograničenja, ravnopravno mogle sudjelovati u društvu, ali i u online okruženju. Upravo zato je pristupačnost na društvenim mrežama od velikog značaja za osobe s invaliditetom jer omogućava inkluzivno online okruženje gdje svi korisnici, bez obzira na fizičke ili kognitivne sposobnosti, mogu konzumirati i dijeliti različite sadržaje te povezati se s drugima.

Tako su u okviru projekta ACTIVE (Accessible Communication Towards Inclusion of Excluded Persons in Western Balkans), nastale “Smjernice za pristupačnost na društvenim mrežama” u cilju podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na problem nedovoljne pristupačnosti, ali i predstavljanja mogućih rešenja, odnosno osnovnih smjernica za unapređenje pristupačnosti.

Smjernice za pristupačnost na društvenim mrežama 

Projekat ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), koji zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka, a financijski podupiru Caritas Austria i Renovabis, ima za cilj da, kroz pristupačnu komunikaciju, poboljša socijalnu uključenost ranjivih  skupina.


long