Delegacija Caritasa BiH boravila u posjeti Makedonskom Caritasu


Na poziv predsjednika i ravnatelja Makedonskog Caritasa, skopskog biskupa i apostolskog egzarha za katolike bizantskog obreda mons. Kire Stojanova i o. Zorana Stojana, u trodnevnoj posjeti Makedonskom Caritasu od 26. do 28. lipnja 2024. godine bili su ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević i djelatnik gosp. Miroslav Valenta.

Prostor Jugoistočne Europe oslikava crkvena i karitativna povezanost u institucionalnoj izgradnji karitativnih aktivnosti s drugim Crkvama i crkvenim zajednicama. Katoličke zajednice, u ovom postkomunističkom vremenu i malim brojem vjernika, nastoje institucionalno izgrditi i učiniti živim kako nacionalni tako biskupijske i župne Caritase. U svome nastojanju dobrodošla je pomoć sestrinskih organizacija kao članica krovnih ustanova Caritasa Internationalis sa sjedištem u Rimu u Italiji i Caritasa Europa sa sjedištem u Bruxellesu u Belgiji, posebno kad su u pitanju menadžment standardi i Safeguarding (Zaštita) i njihova izgradnja u svim karitativnim organizacijama. Prema želji i pripremljenom programu domaćina predsjednika i ravnatelja Makedonskog Caritasa napravljen je program boravka delegacije Caritasa BiH. Na prostoru Makedonije za biskupiju rimskog obreda i apostolski egzarhat za vjernike bizantskog obreda postoji samo nacionalni Caritas koji je istovremeno nacionalni i biskupijski uz župne Caritase.

Prvog dana, 27. lipnja 2024. godine prijepodne, u Centru Majke Terezije u Gevgeliji, ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević održao je predavanje djelatnicima Makedonskog Caritasa na temu „Makedonski Caritas u životu Crkve i doprinos vjernika laika“. Temeljem svoga bogatog karitativnog iskustva kao ratni voditelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u gradu Sarajevu i kao ravnatelj nacionalnog Caritasa BiH nazočnim djelatnicima uprisutnio je mjesto i ulogu Caritasa u Katoličkoj Crkvi, svakoj biskupiji i župnoj zajednici, a posebno mjesto i ulogu vjernika laika i svakog krštenika koju im Katolička Crkva povjerava, a koja se temelji na osobnoj vjeri u Bogu i na ljubavi prema bližnjemu u nevolji, na dobro Caritasa i osobno dobro. Bila je ovo prilika pojasniti prisutnima kako se Katolička Crkva temelji na tronošcu: liturgija, caritas i misijsko poslanje Crkve. Posebno je napomenuo činjenicu dok je svijeta i vijeka bit će siromaha i potrebnih i potreba postojanje Caritasa. U svome karitativnom radu i predanju pozvani smo nadilaziti sve ovozemaljske granice i stalno pokazivati ljudsku i vjerničku širinu prema bratu čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnu i vjersku pripadnost, a svi oni u Makedoniji imaju priliku to pokazivati i živjeti. U svome izlaganju mons. Knežević predstavio je i povijesni hod Caritasa od institucionalnog nastanka pa sve do današnjeg dana i na prostorima Jugoistočne Europe i Vrhbosanske metropolije kojoj i danas pripadaju. Na kraju im je kazao kakao uvijek mogu računati na potporu Caritasa BiH prema procjeni i potrebi njihovog ravnateljstva.

Istoga dana popodne u mjestu Radovu upriličena je duhovna obnova za svećenike s temom „Caritas u općoj i mjesnoj Crkvi“. Na temelju bogatog pripremljenog predavanja mons. Knežević nazočnim svećenicima predstavio je mjesto, ulogu i nastanak Caritasa u Katoličkoj Crkvi. U svome predavanju želio je sa svećenicima proći kroz cjelokupni sadržaj nastanka ove prevažne ustanove Katoličke Crkvi i na prostorima Katoličke Crkve u Makedoniji. Razmišljanje svećenika, koje se puno ne razlikuje od drugih prostora Jugoistočne Europe i koje je dobrano obojeno prisutnošću komunističkog razmišljanja i njegovih posljedica, temelj su karitativnog rada u župnim zajednicama koje vode i koje su im povjerene. Napomenuo je kako su župne zajednice i župni Caritasi osnovne stanice karitativnog života i rada u svakoj biskupiji. Živimo u vremenu i na prostoru u kome trebamo mijenjati mentalitet razmišljanja i izgrađivati svijest i odgovornost institucionalne izgradnje Caritas danas i za život Crkve na ovim prostorima bez obzira na broj vjernika katolika. U svome razmišljanju s temom „Caritas u životu opće, mjesne Crkve i svake župne zajednice“ predstavio je sljedeće teme: Temeljne postavke: Riječ caritas, Cilj i zadaća Caritasa, Izvor financiranja i Znanost o Caritasu; Povijest Caritasa kao uređene crkvene ustanove: Caritas u Bibliji, Caritas kroz povijest, Caritas Internationalis, Caritas Europa, Exkurs: Je li Caritas dovoljno i makedonska/hrvatska karitativna ustanova. Svoje obraćanje svećenicima završio je između ostalog i riječima: „…Pred svima nama, poglavito pred najodgovornijima, velika je odgovornost građenja karitativne svijesti i odgovornosti u svim ustanovama i zajednicama obiju biskupija dvaju obreda i cijele Makedonije. Bez kvalitetne svijesti i odgovornosti nema ni kvalitetnog Caritasa koji treba imati ljudsku, kršćansku i katoličku širinu, koja nadilazi male ljudske granice. Bez snažne potpore brojnih znanih i neznanih dobročinitelja iz tuzemstva i inozemstva, koja se ostvarivala i preko Makedonskog Caritasa. Izgrađujući potrebnu karitativnu širinu i cijeneći svaki i najmanji dar koji je stigao i na ove prostore, zalog su naše zajedničke sadašnjosti i budućnosti kako bi i mi bili spremni pomoći bratu u nevolji, ma gdje bio i ma gdje živio. Ostaje nada da nije zaboravljena pomoć Caritasa posebno tijekom minulih tridesetak godina, i da je ona poticajna snaga kako bi svi mi karitativno živjeli i pomagali kao što je Caritas pomogao i pomaže svima. Vi braćo i sestre u Makedoniji, kao mala crkvena zajednica, budite sol zemlje i svjetlo svijetu posebno u karitativnom životu i radu u konkretnom okruženju Makedonije, svoje Crkve i svojih dviju biskupija…“

Tijekom boravka u Makedoniji i u brojnim središtima (Skopju, Gevgeliji, Strumici i Radovu) održan susret i razmišljanje o mogućnosti da Paljurci u budućnosti zauzmu mjesto koje im pripada u životu Crkve u Makedoniji kao nacionalnog svetišta, međureligijskog centra s naglaskom na ekumenskom elementu i kao mjesta gdje je prema tradiciji nekoć boravio apostol Pavao. Ovom prilikom upriličen je susret i cjelokupnim ravnateljstvom i djelatnicima Makedonskog Caritasa na kojem se razgovaralo o budućoj suradnji i sadržajima koji su od pomoći daljnjoj izgradnji Caritasa na ovim prostorima i na svim razinama, posebno kao zemalja koje nisu u Europskoj Uniji, a pripadaju regiji Caritas Europa u kojoj sve članice ne dišu na istovjetan način.

U Strumici delegacija Caritasa BiH posjetila je Radio Mariju, a u razgovoru ravnatelj je pojasnio situaciju u kojoj se nalazi ova Radio postaja.

Tijekom svoga boravka u Gevgeliji posjetili su provincijalnu kuću i zajednicu sestara Euharistinki bizantskog obreda provincije „Božje providnosti“, a koja je rođena 21. travnja 1889. godine u Solunu i koja se svojim životom i radom ugrađuje u život Crkve u Makedoniji.

Svoj poseban doprinos na svim susretima i razmišljanjima dao je i djelatnik Caritasa BiH gosp. Miroslave Valenta na temelju svoga bogatog iskustva života i rada u nacionalnom Caritasa u današnje vrijeme, poglavito malih zemalja koje nemaju stalnih izvora financiranja kako crkvenih tako i društvenih/državnih, nego traženje, pisanje i provedbe projekata koji su prevažni za opstojnost Caritas i svih prostora Jugoistočne Europe. (caritas.ba)


long