Ostvarenja suradnja Caritasa Riječke nadbiskupije i Pravne klinike Pravnog fakulteta


U suradnji Caritasa Riječke nadbiskupije i Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u petak 10. svibnja u prostorima Caritasa Riječke nadbiskupije besplatnu pravnu pomoć korisnicima Caritasa pružali su studenti Pravne klinike riječkog Pravnog fakulteta pod mentorstvom voditelja Pravne klinike izv. prof. dr. sc. Dejana Bodula, s Katedre za građansko postupovno pravo, objavljeno je na stranici Riječke nadbiskupije.

Ravnateljica nadbiskupijskog Caritasa Marijana Medanić istaknula je da Caritas nije samo „podjela hrane i higijenskih potrepština“, nego je puno više. „S ovakvim akcijama nastojimo pomoći našim korisnicima i na druge načine. Osim toga, važno nam je uključiti što više mladih, studenata i srednjoškolaca u sve naše akcije. Mislim da je ovo jako dobar primjer na koji način studenti volontiraju i pomažu našim korisnicima“, rekla je Medanić i na kraju zahvalila studentima, mentoru Bodulu i dekanu Pravnog fakulteta Dariju Đerđi na ostvarenju projekta.

Šestero studenata, od 3. do 5. godine, strpljivo su slušali korisnike Caritasa Riječke nadbiskupije nastojeći im pomoći u pravnim pitanjima. Administratorica Pravne klinike Amanda Lučić i zamjenica administratorica Gea Bogdan, govoreći o inicijativi, istaknule su da su dekan riječkoga Pravnog fakulteta i voditelj Pravne klinike uvidjeli potrebu za pomoć zajednici u skladu s njihovim, odnosno mogućnostima Pravne klinike. S druge strane, ovaj projekt izvrsna je prilika studentima za stjecanje vrijedne prakse i s tim ciljem ostvarena je suradnja s Caritasom Riječke nadbiskupije. Studenti pomoć pružaju sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, prvenstveno osobama slabijeg imovinskog stanja. Nisu ovlašteni zastupati ih na sudu, niti pisati službene dopise, no ono što mogu činiti jest korisnike informirati o njihovim osnovnim pravima i uputiti ih na prave adrese za daljnju pomoć ukoliko im je ona potrebna i ukoliko je riječ o složenijim predmetima.

Iz nadbiskupijskog Caritasa i Pravne klinike poručuju da će se suradnja nastaviti i građani Pravnu kliniku mogu kontaktirati cijelu godinu, izuzev ljetnih mjeseci, putem e-adrese: klinika@pravri.uniri.hr ili srijedom na broj telefona: 099 530 6250.


long