Redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH


U središtu su bile aktualne teme života i rada Caritasa BiH!

U četvrtak prijepodne, 16. svibnja 2024. godine, u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa u Sarajevu održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je prema važećem Statutu sazvao i sjednici predsjedao predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski mons. Tomo Vukšić. Istoj su nazočili članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa u BiH. Zapisnik je vodio djelatnik Caritasa BiH gosp. Miroslav Valenta.

Na početku nakon molitve i pozdrava predsjednika Caritasa BiH mons. Tome Vukšića pristupilo se raspravi i prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika izvanredne sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH od 8. studenog 2023. godine. Pozivnicu sa svim potrebnim materijalima svim članovima Upravnog vijeća poslani su pravovremeno putem e-maila prije održavanja sjednice.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku važne i aktualne za djelovanje i daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH, uz njegovu koordinirajuću ulogu, prema važećim crkvenim, karitativnim, državnim i statutarnim zakonima i odredbama, menadžment standardima i Safeguardinga (Zaštita).

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Zajednička molitva; Uvodni pozdrav predsjednika Caritasa BiH; Predstavljanje i usvajanje Dnevnog reda; Rasprava/usvajanje predloška zapisnika izvanredne sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH od 8. studenog 2024. godine; Caritas u BiH: na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini uz pozitivan pomak u zadnje vrijeme; Nastavak rada na promjenama važećeg Statuta Caritasa BiH iz 20215.; Višenamjenski projektni centar Caritasa BiH u Doglodima na Stupu u Sarajevu - aktivnosti; Ovogodišnji susret predsjednika, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u BiH i u RH u Republici Hrvatskoj; Nedjelja Caritasa u BiH 2024.; Osvrt na Misu početka Tjedna solidarnosti 2024. u Prijedoru i planiranje središnje Mise Tjedna solidarnosti u 2025. u Vrhbosanskoj nadbiskupiji; Nedjelja Caritasa u BiH 2024.: Prijedlozi Caritasa BiH i Upravnog vijeća za moto Nedjelje Caritasa u BiH 2024. i Prigodni materijali: pripremanje i slanje; Razno: RS: Namjera usvajanja zakona o proglašavanju nevladinih organizacija stranih agentima; Ponašanje Crvenog križa BiH vezano za njegovo mjesto i uloga u humanitarno-karitativnom radu u BiH; Termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH; Duhovne vježbe tijekom 2024.; Popodne: Susret ravnateljstava Caritasa BiH i Caritasa Italije s Upravnim vijećem Caritasa BiH.

Termin sljedeće redovne sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH dogovoren je za 2. listopada 2024. godine u Sarajevu u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa. (caritas.ba)


long